Uw browser versie is niet langer ondersteund door Volvo Cars Belgium!

Om Volvo Cars Belgium en al zijn functies te kunnen gebruiken, moet u een recente browser gebruiken. Om uw huidige browser te upgraden of om een nieuwe te installeren, gebruik de volgende iconen.

Microsoft Internet Explorer Google Chrome Apple Safari Mozilla Firefox

Home  |   Een aanvraag indienen  |   Mijn Account fr/nl

Wettelijke bepalingen

Internet Privacybeleid - Volvo Car Corporation
Volvo Car Corporation (Volvo) respecteert en beschermt de privacy van iedereen die onze websites bezoekt. De informatie die over u wordt verzameld, zal in hoofdzaak worden gebruikt om u te bezorgen wat u hebt gevraagd en in tweede instantie om onze producten en service te verbeteren. Daartoe wordt de informatie op doelgerichte wijze aangewend.

Verzamelde informatie wordt niet vrijgegeven aan personen buiten Volvo Car Corporation, onze verdelers of andere partners die in opdracht van ons een bepaalde service leveren. De informatie wordt behandeld in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonlijke gegevens en kan aanvankelijk overal ter wereld, binnen of buiten de Europese Unie, worden opgeslagen of verwerkt.

U hebt het individuele recht om na te gaan welke informatie over u wordt bewaard en die zonodig te wijzigen; u hebt ook het recht om te eisen dat wij deze informatie niet gebruiken. Wij doen alles wat praktisch mogelijk is om aan uw wensen te voldoen. Merk op dat bijzondere wetgeving in bepaalde domeinen zoals beveiliging en financiën ons kan verbieden dergelijke informatie te leveren.

Hebt u specifieke vragen waarop u geen antwoord vindt in de FAQ-kolom, stuur die dan naar [email protected]

Copyright
De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd© 1998-2008 Volvo Car Corporation (of zijn dochtermaatschappijen indien vermeld en/of licentienemers), SE-405 31 Göteborg, Zweden. Alle rechten voorbehouden.

Informatie op de website, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, beeld en geluid, mag behoudens voor strikt privé doeleinden of andersluidende bepalingen, niet worden gereproduceerd, overgebracht, verdeeld noch opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Volvo Cars. Wijzigingen aan de inhoud van deze website zijn uitdrukkelijk verboden.

Sommige delen van de website bevatten beelden die auteursrechtelijk zijn beschermd door hun leveranciers.

Handelsmerken
Tenzij anders aangegeven op deze website zijn afgebeelde merken, bedrijfslogo's en emblemen onderworpen aan de handelsmerkrechten van Volvo Trademark Holding AB en/of Volvo Cars.